visie.jpeg

samenthuis

Een plek creëren waar de bewoners zich echt thuis kunnen voelen, dát is het uitgangspunt van Wooninitiatief de Schonenberg. Door onze kleinschaligheid zijn we in staat om de beste professionele zorg te bieden. Met een bezetting van vertrouwde en gekwalificeerde begeleiders ontstaat er rust en veiligheid. De bewoners  kunnen zich goed ontplooien doordat er veel ruimte is voor individuele aandacht. In onze werkwijze nemen we dan ook de persoonlijke behoeften en mogelijkheden van elke unieke bewoner als uitgangspunt voor ons handelen.

Ook het samenleven in de groep is een essentieel onderdeel van de woonvorm. Het groepsproces draagt bij aan verdere ontwikkeling.  De bewoners leren om zich aan elkaar aan te passen, steken dingen van elkaar op en gaan sociale relaties aan. Daar wordt  ook het sociale netwerk van iedereen bij betrokken. De ouders van de bewoners hebben verder een belangrijke rol bij  het invullen van het beleid, bij activiteiten en zij hebben intensief contact met het zorgteam.