team.jpeg

Team

Het team van Wooninitiatief de Schonenberg bestaat uit professionals met een HBO- of MBO achtergrond met specialistische kennis van autistisch spectrum stoornissen. We zijn een hecht en enthousiast team. Professionaliteit en intensief teamoverleg dragen bij aan een optimale begeleiding van de bewoners. We bieden structuur, voorspelbaarheid en bovenal liefdevolle zorg.

In ons vaste team zijn werkzaam:

  • Sofie van der Heijden
  • Diede Boelens
  • Lot (Charlotte) Lintvelt
  • Lola Schuiling
  • Melissa Schuurman

    Naast ons huidige team, zijn er ook vrijwilligers, stagiaires en invalkrachten actief binnen onze Stichting.
Image